همه نوشته در مجموعه: مطالب دیگر

تراکم ساختمانی چیست و چه نکات اجرایی دارد | مرجع تخصصی مسکن کیان

تراکم ساختمانی چیست؟

تراکم ساختمانی چیست؟ تراکم ساختمانی یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند. همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن…

مشاهده
آپارتمان نشینی چه قوانین و مقرراتی دارد | مرجه تخصصی مسکن کیان

آپارتمان نشینی چه قوانین و باید ها و نبایدهایی دارد ؟

آپارتمان نشینی چه قوانین و باید ها و نبایدهایی دارد ؟ قوانین آپارتمان نشینی با رشد جمعیت شهری در چند دهه گذشته، تغییراتی بنیادی و اساسی در شکل زندگی مردم به وجود آمده است. خارج شدن خانه‌ها از فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل می‌گنجد و تبدیل شدن آنها به…

مشاهده