All Posts in "اخبار مسکن" Category

Category archive page

خانه‌های 40 تا 60 متری حرف اول را در بازار مسکن

خانه‌های 40 تا 60 متری حرف اول را در بازار مسکن می زنند!

با کاهش تعداد خانوارها از ۵ به دو ، سه نفر تقاضای بازار مسکن به سمت خانه هایی با متراژهایی از 40 تا 60 متری تغییر کرده است. بازار مسکن در حاشیه شهرها وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وقتی می گوییم، می خواهیم مسئله ۱۱ میلیون حاشیه نشین را حل کنیم با آنچه بگوییم…

ارائه زمین رایگان به سازندگان برای کاهش قیمت مسکن | مرجع تخصصی مسکن کیان

ارائه زمین رایگان به سازندگان برای کاهش قیمت مسکن

ارائه زمین رایگان به سازندگان برای کاهش قیمت خانه خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه دولت عنوان مسکن مهر را به مسکن امید تغییر داده است، گفت: فرآیند فروش واحدهای مسکونی جدید به متقاضیان باید به صورت هدفمند صورت گیرد. سیداحسن علوی با اشاره به ورود دولت برای اجرای طرح…

آیا قیمت مسکن در اردیبهشت 98 ثابت میماند؟ | مرجع تخصصی مسکن کیان

آیا قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۸ ثابت می‌ماند؟

آیا قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۸ ثابت می‌ماند؟ همزمان با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته امیدواری برای ثابت ماندن قیمت‌ها در بازار مسکن وجود دارد. امیدواری برای ثبات در بازار مسکن وجود دارد به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران همزمان با آغاز…